TESLİM TUTANAĞI

 3568 Sayılı yasanın 2/a maddesinde belirtilen işlerden dolayı Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmeliğin 24.maddesi gereği sözleşmeli olarak işlemlerini yaptığım aşağıda bilgileri yazılı iş sahibine ekte dökümü bulunan defter ve ilgili belgelerin  Çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 26.maddesine göre teslim ettim.
 MESLEK MENSUBUNUN

Adı Soyadı                        :

Ünvanı                               :

Büro sicil no                      :

Telefon                              :

Adres                                 :

Aşağıda dökümü yazılı defter ve be defterlerdeki kayıtların karşılığını teşkil eden evrak ve belgelerin eksiksiz tam olarak aldım.Muhafaza ve ibraz mükellefiyeti tamamen bana aittir.Çalışmalarından dolayı meslek mensubu.............................ı kendi rızam ile ibra ederim

İŞ SAHİBİNİN

 

Adı soyadı (ünvanı) :

Vergi sicil no:

Vergi dairesi:

Telefon :

 Adresi:          

 

DEFTER DÖKÜMÜ

NEVİ                 YILI         TASDİK TARİHİ     TASDİK NO       ONAY MAKAMI

Yevmiye defteri  :

Defteri kebir       :

Envanter             :

 Diğer belgeler 

   

 

 

İş bu tutanak tek sayfa ve 2 adet olarak tanzim edilmiş olup karşılıklı imzalanmıştır

    MESLEK MENSUBU                                           İŞ SAHİBİ